این گلخانه که به همت بخش خصوصی در روستای خوجین خلخال در استان اردبیل تاسیس گشته است یکی از بزرگترین تولید کنندگان گل و عرضه آن به بازار مصرف است و از دو سال گذشته ماهانه 18 هزار شاخه گل بریده تولید و صادر می کند. قربان خداوردی مدیر این گلخانه معتقد است به دلیل کیفیت و ماندگاری شاخه گل بریده استان اردبیل، استقبال مشتریان از گل های تولیدی در اردبیل بسیار بالا بوده و می توان با گسترش و ترویج صنعت تولید گل در این استان گام های موثری در راستای افزایش تولید و اشتغال و در نتیجه رسیدن به اهداف مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی برداشت.وی گفت این گلخانه در حال حاضر به 5 نفر به طور مستقیم و 30 نفر به طور غیر مستقیم اشتغال ایجاد نموده است.

13960128000211636280161455883230_19824_PhotoL 13960128000211636280161503073014_53203_PhotoL 13960128000211636280161511354594_89437_PhotoL 13960128000211636280161520730064_19438_PhotoL 13960128000211636280161530730510_33689_PhotoL 13960128000211636280161538856057_52142_PhotoL 13960128000211636280161549325963_30515_PhotoL 13960128000211636280161558700617_31017_PhotoL 13960128000211636280161566982342_48983_PhotoL 13960128000211636280161576982870_12814_PhotoL 13960128000211636280161585264307_54827_PhotoL 13960128000211636280161593077273_57775_PhotoL 13960128000211636280161599327552_54095_PhotoL 13960128000211636280161608551447_73755_PhotoL 13960128000211636280161608551447_73755_PhotoL11