قريب به ۳ سال از زمان ابلاغ سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي مي‌گذرد اما آنچه از شواهد امر بر مي‌آيد هنوز حركتي محسوس و قابل توجه در حوزه اقتصاد مقاومتي صورت نگرفته و همچنان كارشناسان و نمايندگان مجلس نسبت به اين مساله هشدار داده و ابراز نگراني مي‌كنند. اكثر نمايندگان مجلس بر اين باورند كه قدمي در اجراي قوانين اقتصاد مقاومتي برداشته نشده و هنوز به آن مرحله‌اي كه مقام معظم رهبري در نظر داشت نزديك نشده‌ايم و از سوي ديگر كارشناسان اقتصادي مدعي هستند كه مسير حل تمام مشكلات كنوني اقتصادكه دولت از آنها به عنوان مصيبت عظمي و بحران و… ياد مي‌كند از اجراي درست سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي مي‌گذرد. به اعتقاد كارشناسان وجود كسري‌هايي كه ناشي از نوسانات قيمت نفت است، بايد به‌وسيله روش‌هاي تورم‌زا مهار شود و براي عملي شدن اين اتفاق متوليان مكلفند با كاهش هزينه‌هاي خود اقدام كنند و اگر كشور به سمت اجراي بندهاي اقتصاد مقاومتي پيش نرود، در حوزه‌هاي مختلف با مشكل روبه‌رو خواهد شد.

فاصله با مطالبات رهبري در تحقق اقتصاد مقاومتي
در اين رابطه عزت‌الله يوسفيان‌ملا با اشاره به سومين سالگرد ابلاغ سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي از سوي مقام معظم رهبري اظهار داشت: تصويب قانون ارتقاي سلامت اداري كه مربوط به قاچاق كالا، فساد و دخل و تصرف به اموال دولتي است يكي از اقدامات مهم در راستاي اين سياست‌ها مي‌باشد.

وي با تأكيد بر اينكه لازمه تحقق اقتصاد مقاومتي داشتن فضاي سالم در اقتصاد است،گفت: قانون رفع موانع توليد و قانون پنج ساله ششم توسعه نيز از ديگر قوانيني است كه در جهت اقتصاد مقاومتي است اما مهمتر از قوانيني كه تصويب مي‌شود، اجراي اين قوانين است زيرا قانون به تنهايي فايده‌اي ندارد و بايد اجرا و تأثير آن مشخص شود.
عضو كميسيون برنامه و بودجه خاطرنشان كرد: دولت به بخشي از اين قوانين عمل كرده است ولي در اين راستا هنوز به مطالبات مقام معظم رهبري خيلي نزديك نشده‌ايم. همچنين علاوه بر اين قوانين و راهكارهايي كه انجام شده بايد چند دستور كاري در نظر گرفته مي‌شد تا تحقق اقتصاد مقاومتي قابل لمس باشد و همه بتوانند اجرايي شدن آن را در زندگي خود لمس كنند. وي لمس تحقق اقتصاد مقاومتي را اينگونه تشريح كرد: وقتي اقتصاد مقاومتي براي همه قابل درك است كه به جاي اينكه بگوييم اين ميزان خودروي خارجي در فلان مدت وارد شده، بگوييم اين ميزان خودروي داخلي نسبت به گذشته فروخته شده است. يا اينكه بگوييم فلان درصد گرايش خريد كالاهاي داخلي افزايش يافته است. بنابراين بايد اين فرهنگ كه خريد كالاي خارجي افتخار است، تغيير كند.
يوسفيان‌ملا با بيان اينكه يكي از مسائلي كه به افزايش گرايش خريد كالاهاي داخلي منجر مي‌شود افزايش كيفيت است، تصريح كرد: يكي از ابعاد اقتصاد مقاومتي كيفيت است كه اميدواريم به اين نقطه كه منجر به افزايش خريد كالاي داخلي مي‌شود، نزديك شويم. وي در مورد حذف قوانين مزاحم در راستاي اجراي اقتصاد مقاومتي نيز گفت: قوانين مزاحم در مرحله اجرا پيدا مي‌شود بنابراين بايد افرادي كه در اجراي اين سياست هستند اين قوانين را به مجلس اعلام كنند ولي وقتي هنوز در اجرا اتفاق خاصي رخ نداده چگونه قوانين مزاحم را شناسايي كنيم.

وظايف سازمان برنامه در اقتصاد مقاومتي
مشاور رئيس سازمان برنامه و بودجه درخصوص عملكرد اين سازمان در اقتصاد مقاومتي بر اين باور است كه همه مستندات در تغييرات روشي و مبنايي ساز و كارهاي متناسب با اقتصاد مقاومتي در برنامه ششم توسعه لحاظ شده است.
ايرج نديمي با اشاره به ۱۰ وظيفه تعيين شده براي سازمان برنامه و بودجه طراحي شده براي اقتصاد مقاومتي گفت: بودجه عملياتي از سوي دولت در لايحه برنامه ششم توسعه پيشنهاد شده است و بعد از تاييد نهايي شوراي نگهبان بايد در بودجه ۹۶ و پس آن اين رويه اعمال شود. البته پيش از اين نمايندگان مجلس چند وزارتخانه را از اجراي عملياتي بودجه خارج كرده‌اند اما در مجموع دولت رويكرد خودش را به لحاظ فرايند تقنيني انجام داده و انتظار مي‌رود پس از عملياتي شدن اين شيوه اجراي بودجه اثرات مثبتي در نظام تخصيص بودجه دستگاه اجرايي ايجاد شود.
وي افزود: در بودجه عملياتي مبنا تخصيص بودجه ثابت به دستگاه‌ها نيست و اين توافق و اجماع حاصل شده است كه براساس فعاليتي كه از سوي دستگاه انجام مي‌دهد بودجه لازم تخصيص پيدا كند. در بودجه‌ريزي عملياتي مبنا بر اين نيست كه هر ساله يك عددي را در بودجه اضافه كنند بلكه مبنا اين هست كه بودجه براساس نيازها، پروژه‌ و عمليات‌هاي واقعي پيش‌بيني شده دستگاه‌ها اختصاص دهند. متاسفانه دستگاه‌هاي اجرايي به اين موضوع عادت كرده‌اند كه عمليات‌هاي پيشين خود را حفظ كرده و در عوض مطالبات بيشتري از بودجه داشته باشند، اين يعني بزرگ شدن بيهوده دولت و افزايش وابستگي به درآمدها. به همين دليل هيچ‌كس با اجراي بودجه عملياتي مشكلي ندارد چراكه اين نوع تخصيص بودجه متناسب با نيازها بوده و منجر به كاهش وابستگي به درآمدهاي ارزي و ريالي مي‌شود.
نديمي با اشاره به وظيفه طراحي برنامه‌هاي متناظر با سياست استفاده از ساز و كار پرداخت‌ها از طريق گشايش اعتبار به تسنيم خاطرنشان كرد: موضوعاتي مانند تعيين دستورالعمل استفاده از گشايش اعتبار در مستندات برنامه ششم توسعه تعريف شده است و پشتوانه اجرايي اين برنامه‌ها طراحي شده است و بعد از تاييد ساز و كار آن در برنامه ششم توسعه عملياتي خواهد شد.
نماينده سابق مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه برنامه‌ريزي مناسب براي افزايش نقش‌آفريني بيشتر مردم در فضاي اقتصادي در سازمان برنامه و بودجه دنبال شده است، گفت: از جمله وظايف دولت كاهش تصدي‌گري و افزايش حضور مردم در اقتصاد است. بخشي از اين برون‌سپاري و واسپاري‌ها براساس مديريت هزينه‌هاي دولت است. البته در كنار دخالت دادن مردم رقابتي كردن امور هم بايستي مورد توجه قرار گيرد.

نديمي ادامه داد: دولت‌ها براساس سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي بايستي تلاش بكنند هر چه بيشتر مردم را در اقتصاد مداخله بدهند و همانطور كه اشاره شد عمده اين امور برنامه‌اي در مستندات لايحه برنامه ششم توسعه لحاظ شده است.
وي در پاسخ به سوال ديگري در مورد دو وظيفه عملياتي اين سازمان يعني راه‌اندازي سامانه قراردادها و سامانه معاملات كشور گفت: نظام‌هاي برخطي كه در سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي نيز بر آنها تاكيد شده سه اصل پاسخگويي و شفافيت در كنار ايجاد رقابت را مدنظر قرار مي‌دهد. بسياري از اموري كه مي‌توانست سوال‌برانگيز يا نظارت‌پذير باشد بايستي اين سه نظام به گونه‌اي در آن تعريف شود كه اين دو مطالبه عمومي را پوشش دهد. به همين دليل دولت ابتدا بايد سعي مي‌كرد مجوز اين موارد را نيز به صورت بلندمدت اخذ كند به همين دليل مستندات آن در برنامه ششم گنجانده شده و مورد قبول شوراي نگهبان نيز قرار گرفته است.
عضو پيشين كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه افزايش بهره وري و استفاده مناسب از منابع مادي و فيزيكي جز ديگري از وظايف ۱۰ گانه سازمان برنامه و بودجه است گفت: دولت هم اكنون جشنواره شهيد رجايي را براي دستگاههاي موفق در افزايش بهره‌وري دنبال ميكند اما نكته حائز اهميت در افزايش بهره‌وري نظامهاي پرداختي بايستي در بودجه‌ها لحاظ شود. هر نوع حمايت و بودجه لازم براي افزايش بهره‌وري بايد در بودجه‌هاي ساليانه اعمال شود و در غير اين صورت نمي‌توان انتظار بالقوه‌اي از فرايندهاي معمول در افزايش بهره‌وري داشت.

نديمي در تشريح وظيفه ديگر سازمان و برنامه بودجه در اجراي اقتصاد مقاومتي يعني كاهش تصدي‌گري دولت و واسپاري بنگاه‌هاي دولتي گفت: در رابطه با مباحثي مثل كاهش هزينه جاري ۱۸۰ هزار ميليارد توماني دولت بعضا نكاتي مثل كاهش اين هزينه و انتقال آن به بخش تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي مطرح مي‌شود. تلاش براي تحقق اين موضوع در بودجه ساليانه تا حدود زيادي رعايت مي‌شود اما تا زماني كه بودجه عملياتي به طور دقيق اجرايي نشود اين موضوعات در سر جاي خود باقي مي‌ماند. براي جهت‌دهي به هزينه‌هاي جاري و انتقال آن به مباحث عمراني و رفاهي بايد نظامات مديريت هزينه، صرفه‌جويي و انضباطي در دستور كار قرار گيرد و همزمان تعريف شود. به همين دليل چنين رويكردهايي جزو اهداف بودجه‌ريزي قرار گرفته است تا بتوانيم به صورت ماندگار و نه سنواتي از دستاوردهاي آن استفاده كنيم.

مشاور سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به سوالي درباره بهره‌برداري از سامانه نظارت بر عملكرد اعتبارات ملي و استاني به عنوان وظيفه ديگر سازمان برنامه بودجه در تحقق اقتصاد مقاومتي گفت: بخشي از اين مجوزها در برنامه ششم گرفته شده است و براساس آن دستگاه‌هاي اجرايي در آينده با مجوزهاي قانوني مجلس در پروژه ۵ ساله آتي مورد بهره‌برداري قرار خواهد گرفت/سياست روز.