گزارش تصویری از طبیعت زیبای روستای میانرودان ( نیاروان ) بخش شاهرود شهرستان خلخال

عکاس : پدرام محمدی

149405829396511 149405829423573 149405829435074 149405829447495 149405829459526 149405829465977 149405829475788