11594

با اين برنامه مي توان اسنادي که در Word2007 , Excel 2007 هستند را با فرمت PDF ذخيره نمود.
اين برنامه با سيستم عامل هاي زير سازگار است:
1. Windows XP 64-bit
2. Windows XP
3. Windows Vista 64-bit
4. Windows Vista
5. Windows 7 64-bit
6. Windows 7
دانلود  برنامه ذخیره کردن فایل های office 2007 با فرمت pdf