خبرنگار افتخاری پایگاه اطلاع رسانی صالحین سپاه ناحیه خلخال باشید.

با سلام

 یادداشت، گزارش، مقاله و خبر و عکس و فیلم خود را به ایمیل  khalkhal.salehin@chmail.ir ارسال نمایید تا در پایگاه اطلاع رسانی صالحین سپاه ناحیه خلخال به نام خو.د شما درج شود.
همچنین حوزه ها و پایگاه های مقاومت بسیج خلخال،هشجین و کلور هم می توانند با ارسال برنامه های خود به ایمیل زیر شاهد درج این برنامه ها در سایت پایگاه اطلاع رسانی صالحین سپاه ناحیه خلخال باشند.

((( khalkhal.salehin@chmail.ir)))

109_801