farhangnews_259889-654341-1498325969

امام صادق (ع)فرمودند:به راستی از نشانه های فروتنی این است که انسان به نشستن در هر جایی راضی باشد و به هرکس را که ملاقات می کند سلام دهد و جدال و دعوا را ترک کند.هرچند که حق با او باشد و همچنین دوست نداشته باشی به خاطر تقوا و پرهیزکاری ستایش شوی.

آیت الله مجتهدی تهرانی (ره) در شرح این حدیث می گوید:شیخ حسن نوری در مراسم حاج آقا مرتضی حایری از ایشان تعریف کرد و گفت:زمانی با حاج مرتضی به مشهد رفتیم و روزی ایشان به من گفت:می خواهم بلیط بگیرم و به تهران بازگردم.من هم با ایشان رفتم تا بلیط بگیریم.حاج مرتضی به آن فرد بلیط فروش گفت:یک بلیط برای تهران می خواهم.مسئول بلیط فروش گفت:در اتوبوس جا نیست اگر وسط اتوبوس می نشینید مانعی ندارد.قدیم وسط اتوبوس هم مسافر سوار می کردند.حاج مرتضی گفتند.مانعی ندارد.

مرحوم مجتهدی در ادامه می گوید:شیخ حسن نوری می گفت:من از این بابت بسیار ناراحت شدم که قرار است یک مرجع تقلید وسط اتوبوس بنشیند.اما خجالت کشیدم ناراحتی خودم را ابراز بدارم.چند دقیقه بعد به ایشان گفتم:حاج آقا بد است شما وسط اتوبوس بنشینید.شیخ مرتضی در پاسخ گفت:این حرف ها برای من مسئله نیست.

مرحوم مجتهدی ادامه می دهد:علمای قدیم خاکی بودند.تواضع و فروتنی داشتند.شیخ حسن نوری در ادامه گفت:بعد از این جمله حاج مرتضی ادامه داد:من همه کلاس هایم را با آیت الله خوانساری گذراندم.اما ایشان در یک مسیله از من جلوتر بود و آن هم اینکه هرکسی هر حرفی به ایشان میزد آقای خوانساری ناراحت نمی شد.

آیت الله مجتهدی(ره) در انتها می گوید:اینها کلاس دارد.آدم باید استاد ببیند تا به این جایگاه برسد.

منبع:کتاب احسن الحدیث، ص57