حضرت آیت الله سید حسن عاملی با حضور در جمع اهالی روستای ماجولان شهرستان خلخال  و بازدید از مسیر در حال آسفالت روستای ماجولان خلخال گفت: پروژه راه اصلی خلخال شال ماجولان ماسوله یک مسیر حیاتی برای استان اردبیل و جنوب استان وشهرستان خلخال است.

وی ضمن خوشحالی از تحقق آرزوی اهالی منطقه ماجولان شهرستان خلخال گفت: با همت عزیزان این جاده هم اکنون در حال آسفالت است و امروز ما شاهد حضور خیلی از گردشگران در این مسیر بودیم که شایسته نیست این مسیر همچنان خاکی بماند و گردشگران از مسیر خاکی تردد نمایند که باید سریعا آسفالت و تکمیل این جاده در اولویت مسئولین استان وشهرستان و ادراه کل راه و شهر سازی باشد.

وی با اشاره به تصمیم مبارک استاندار اردبیل در خصوص برگزاری جلسه ای با استاندار گیلان و نمایندگان مجلس دو شهرستان خلخال وفومن و فرماندار خلخال و فرماندار فومن گفت: انتظار می رود در این نشست مشترک مشکل قطعه بازمانده وتکمیل نشده نیز در حوزه گیلان حل شود وشاهد تکمیل این مسیر باشیم.

فریدون بابایی فرماندار خلخال نیز در گفتگو با خبرنگار ازناو خلخال اظهار داشت: یکی از اولویت مهم فرمانداری شهرستان خلخال نیز پیگیری امورات اجرایی راه ها و تکمیل آنهاست که سرعت بخشی به امورات جاده شال ماجولان ماسوله  با تصمیم مسئولین استانی  د رحوزه راه در صدر اولویت است.