اردوی ارکان شجره طیبه صالحین برادران از خلخال به مشهد مقدس انجام شد به همت تعلیم وتربیت سپاه خلخال ؛

اردوی ارکان شجره طیبه صالحین برادران از خلخال به مشهد مقدس انجام شد

به همت تعلیم وتربیت سپاه خلخال اردوی ارکان شجره طیبه صالحین خلخال به مشهد مقدس انجام شد. سرهنگ دوم جهانبخش عطایی فرمانده سپاه خلخال  از اعزام ارکان صالحین به مشهد مقدس خبر داد. عطایی گفت: این اردو...

ادامه مطلب ...