کاروان زیارتی خواهران اردوی ارکان شجره طیبه صالحین از خلخال عازم مشهد مقدس شدند / تصاویر به همت تعلیم وتربیت سپاه خلخال ؛

کاروان زیارتی خواهران اردوی ارکان شجره طیبه صالحین از خلخال عازم مشهد مقدس شدند / تصاویر

با بدرقه مسئولین کاروان زیارتی خواهران اعضای ارکان شجره طیبه صالحین شهرستان خلخال از محل بسیج خواهران  عازم مشهد مقدس شدند. صبح امروز با حضور مسئولین سپاه نا حیه خلخال کاروان زیارتی اعضای ارکان...

ادامه مطلب ...