فرمانده سپاه خلخال خبر داد

سرهنگ دوم جهانبخش عطایی در مراسم افتتاحیه طرح هجرت شهرستان خلخال در سالن اجتماعات آموزش و پرورش خلخال گفت: طرح هجرت سال 1396 با شرکت 120 نفر از دانش آموزان خواهر از مدارس شهرستان خلخال با 1200 نفر روز در 6 مدرسه شهرستان خلخال اجرا خواهد شد.

وی هدف اصلی از اجرای طرح هجرت را در قدم اول مشارکت در بهسازی و زیباسازی مدارس عنوان وافزود: آموزش فرهنگ کار و انتقال دانش به نسل جوان عنوان نمود.

عطایی افزود: دانش آموزان با حضور در صحنه کار و فعالیت های اجتماعی خود از نزدیک در آزمون عملی زندگی قرار گرفته و راه کسب کردن و فعالیت های اجتماعی را یاد می گیرند.

عطایی افزود: حفظ مدارس و امانتداری در نگهداری از مدارس یکی از وظایف دانش آموزان است با عملی شدن طرح هجرت دانش آموزان یاد می گیرند که با فرهنگ کار و تلاش آشنا شوند.

عطایی کار با کیفیت و دقت در انجام وظایف محوله را مهم عنوان و گفت: مسئولیتی که دانش آموزان در طرح هجرت بر عهده دارند باید با مشارکت همین دانش آموزان به بهترین نحو انجام و تحویل شود.

tmp_30277-IMG_20170706_015622-569143896*tmp_30277-IMG_20170706_015729-837514894