آبشار نره گر در روستای اسبو از توابع بخش شاهرود شهرستان خلخال قرار دارد .

اکثر مردم این روستا به باغداری مشغولند و باغات آنها را درختان گردو تشکیل می دهد .

برای رسیدن به این آبشار، پس از گذر از داخل روستا و طی مسیری در حدود 2 کیلومتر که بصورت پیاده و سربالایی به این آبشار می رسیم .

منبع آب این آبشار از برف زمستانی باریده شده بر فراز کوههای که این آبشار در دامنه آن جریان دارد تامین می شود و با وجود بارندگی های خوب فصل بهار ، اگر برف خوبی در زمستان نبارد ، میزان آب آن کم خواهد بود .

tmp_23636-6468287_2131682151642