یادواره شهدا

یادواره سرداران و 97شهید و 2شهید گمنام بخش خورش رستم

زمان:روز سه شنبه 1396/05/03ساعت 10صبح

مکان: مسجد جامع شهر هشجین

 

pwwl_photo_۲۰۱۷-۰۷-۱۳_۰۰-۲۴-۱۳