یادواره سرداران شهید و ۹۷ شهید بخش خورش رستم

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صالحین سپاه ناحیه خلخال،گزارش تصویری یادواره سرداران شهید و ۹۷ شهید بخش خورش رستم

IMG_0198 IMG_0200 IMG_0207 IMG_0210 IMG_0231 IMG_0232 IMG_0236 IMG_0242 IMG_0245 IMG_0255 IMG_0264 IMG_0266 IMG_0280 IMG_0284 IMG_0295 IMG_0297 IMG_0298 IMG_0307 IMG_0309 IMG_0316 IMG_0317 IMG_0318 IMG_0320 IMG_0334 IMG_0341 IMG_0343 IMG_0346 IMG_0354 IMG_0362 IMG_0368 IMG_0383 IMG_0395 IMG_0403 IMG_0411