کلاس جوانه های صالحین پایگاه راضیه طولش

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صالحین سپاه ناحیه خلخال، کلاس هنرهای دستی جوانه های صالحین پایگاه راضیه طولش حوزه مقاومت بسیج خواهران ام کلثوم(س)

در محل پایگاه مقاومت راضیه طولش با حضور متربیان این پایگاه و مسئول تعلیم و تربیت حوزه خواهران برگزار شد.

در این کلاس مربی به آموزش مهارت هنرهای دستی و روبان دوزی پرداخته و متربیان با علاقه و شور ونشاط از این کلاس استفاده کردند.

IMG_2156 IMG_2157 IMG_2158