tmp_14006-index_786410225406

آتش سوزی در بخش شاهرود خلخال هم مرز با حوزه استحفاظی شهرستان طارم استان زنجان به کمک نیروهای مردمی و کارکنان زحمتکش اداره منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان خلخال و طارم زنجام مهار شد.

به گفته اهالی محل این آتش سوزی که به دست شکارچیان و چوپانان زنجانی در حوزه طارم اتفاق افتاده بود با جریان آب و هوایی به مرز روستاهای بخش شاهرود خلخال رسیده بود که پس از 4 ساعت تلاش مهار شد.

به گفته کارشناسان اداره منابع طبیعی و آبخیزداری خلخال خسارت آتش سوزی امروز بیشتر در حوزه استحفاظی شهرستان طارم بود و درصد کمتری از اراضی منابع طبیعی در آتش سوخت.

اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان خلخال اعلام کرد : اهالی عزیز ساکن در روستاهای شهرستان خلخال در صورت باخیر شدن از آتش سوزی به جای مخابره خبر آتش سوزی در فضای مجازی به دنبال خاموش کردن اولیه آن تا رسیدن نیروهای آتش نشانی و منابع طبیعی باشند و ضمن آگاهی بخشی به گردشگران و روستائیان در خصوص مهار اتش سوزی از هر گونه خسارت به طبیعت جلوگیری نمایند.

 در دو روز گذشته نیز ار ارتفاعات روستای برندق خلخال آتش سوزی به دست اهالی منطقه مهار شد.