اردوی جهادی بسیج دانشجویی خلخال

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صالحین سپاه ناحیه خلخال،علی شوکتی مسئول دفتر بسیج دانشجویی شهرستان خلخال گفت: دانشجویان جهادگر گروه جهادی شهید طهماسب مظفری دانشگاه پیام نور خلخال با حضور در مناطق حاشیه نشین شهر خلخال به مرمت ، بازسازی، ایجاد سرویس بهداشتی و حصار کشی دیوار حیات منزل مسکونی متعلق به خانواده بی بضاعت و تحت پوشش اداره بهزیستی  پرداختند.

1 2_0 3 4 5 6 7 10 12 14 18 20 21 22 25 26 29 32 no20name