نشست صمیمانه سرگروه های صالحین با خانواده متربیان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صالحین سپاه ناحیه خلخال،نشست صمیمانه سرگوه های صالحین با خانواده متربیان حلقات صالحین پایگاه مقاومت بسیج هانیه لرد حوزه مقاومت بسیج فاطمه الزهراء(س) با حضور استاد یار صالحین بسیج سپاه خلخال برگزارشد.

در این نشست سرگوه های صالحین و استادیار صالحین گزارشی از چگونگی برگزاری حلقات صالحین و نحوه و چگونگی حضور فرزندان در این حلقات گزارشات را ارائه نمودند و همچنین در خصوص نقش تربیتی فرزندان در جامعه مطالبی را ارائه نمودند.

4 33