اردوی جهادی پایگاه ذکیه کرین

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صالحین سپاه ناحیه خلخال،اردوی جهادی یک روزه پایگاه ذکیه کرین با حضور متربیان حلقات صالحین پایگاه ذکیه در روستای کرین بخش شاهرود برگزار شد.

تیتر تیتر1 تیتر2