در راستای بحث مهارتی حلقات صالحین

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صالحین سپاه ناحیه خلخال،فرمانده و مربی صالحین پایگاه صدیقه کبری(س) بعنوان کشاورز نمونه حوزه ام کلثوم(س) معرفی شد.

این بانوی بسیجی همزمان با تحصیل در حوزه علمیه شهرستان به کار کشاورزی و دامداری با همکاری همسرش می پردازد و مطابق با فرمایش مقام معظم رهبری در سال اقتصاد مقاومتی،تولید و اشتغال زمین های کشاورزی روستای خانقاه سادات را که بدون استفاده بوده را با همکاری همسرش آباد نموده و در یک هکتار زمین اقدام به کاشت سیفی جات نموده و درآمد حلالی را از این طریق کسب می کنند.و فرمانده و مسئول صالحین حوزه ام کلثوم(س) از این طرح اقتصاد مقاومتی بازدید وسرکشی کردند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صالحین سپاه ناحیه خلخال یکی از بحث های مهم حلقات صالحین که بیشتر به این مورد تاکید میشود بحث مهارتی حلقات صالحین و متربیان حلقات می باشد.

IMG_2857 IMG_2863 IMG_2875 IMG_2881 IMG_2883