گزارش پایگاه اطلاع رسانی صالحین مراسم عزداری آقا ابا عبدالله الحسین(ع) در بخش شاهرود با حضور عاشقان آقا ابا عبدالله الحسین(ع)برگزار شد.

IMG_5018 IMG_5019 IMG_5020 IMG_5021 IMG_5022 IMG_5023 IMG_5024 IMG_5023 IMG_5025 IMG_5031 IMG_5030 IMG_5024به