حوزه مقاومت بسیج امام خامنه ای شاهرود

گزارش تصویری پایگاه اطلاع رسانی صالحین سپاه ناحیه خلخال از نشست صمیمانه سرگروه های صالحین با خانواده متربیان در پایگاه شهید محمودی حوزه مقاومت بسیج امام خامنه ای شاهرود

tmp_17469-IMG_5413-531596017مtmp_17469-IMG_5388-1890568835tmp_17469-IMG_5419-1788878733

tmp_17469-IMG_5410325332415tmp_17469-IMG_54121286979205

tmp_17469-IMG_5417-1589782527

tmp_17469-IMG_5388-1890568835