در آبان ماه ۱۳۹۴ بر اساس محاسبات صورت گرفته از روی سرور مرکزی تلگرام تعداد کاربران ایرانی ۲۳ میلیون شمارش شد اما امروز بیش از ۴۵ میلیون کاربر ایرانی روی تلگرام داریم!

در آن تاریخ تایید شد که از 62 میلیون کاربر فعال تلگرام بیش از 38درصد، ایرانی هستند که با یک حساب سرانگشتی به رقم 23 میلیون نفر می رسیدیم.

البته در اردیبهشت ماه امسال رضا تقی پور عضو شورای عالی فضای مجازی کاربران ایرانی تلگرام را بیش از 40 درصد عنوان کرد و گفت: آخرین آمار رسمی تعداد کاربران این پیام رسان را 25 میلیون و یک مرجع غیر رسمی، آن را بیش از 40 میلیون نفر اعلام کرد در حالی که تعداد کاربران کل این شبکه پیام رسان در جهان کمتر از صد میلیون نفر است.

در ماههای گذشته با تأیید خبر افزایش تعداد کاربران فعال ماهانه تلگرام به بیش از  ۱۰۰ میلیون از سوی مدیران تلگرام و بررسی ترافیک دامنه اصلی  تلگرام خواهیم دید ورودی 30درصدی دامنه اصلی این سایت متعلق به ایران است. بعد از ایران بیشترین ورودی به ترتیب متعلق به کشورهای روسیه با 9.5 درصد، ایتالیا 6 درصد، آمریکا 4.6 درصد و آلمان 4.5 درصد است.

حال  اگر کاربران تلگرام را بیش از 100میلیون نفر محاسبه کنیم سهم کاربران فعال ایرانی بیش از 30میلیون نفر خواهد بود.

انتشار 3 میلیون محتوای روزانه در کانال های تلگرامی

پژوهشگاه فضای مجازی از فعالیت کاربران ایرانی در تلگرام این گونه بیان میکند که بیش از 586 هزار کانال تلگرام فارسی وجود دارد و در طی روز بیش از 3 میلیون محتوا انتشار می‌یابد.

همچنین بنا به اعلام این مرکز این میزان محتوای انتشار یافته کاربران ایرانی در کانال های تلگرام در ساعت 22 به نهایت اوج خود می رسد. و حدود ۲۵۰ هزار مطلب در این کانال‌ها منتشر می‌شود. این در حالی است که کمترین زمان انتشار مربوط به ساعت ۴ صبح است. در همین حال میزان انتشار مطلب از ساعت ۱۰ صبح تا ۲۰ روند ثابتی دارد و حدود ۱۵۰ هزار عدد است.

از سوی دیگر، بررسی روند ایجاد کانال تلگرام نشان می‌دهد که در طول یک هفته حدود ۱۲ هزار کانال، به تعداد کانال‌های فارسی افزوده شده است و آخرین آمار از وجود ۵۸۶ هزار و ۹۴۰ کانال تلگرامی حکایت دارد. این در حالی است که تعداد کانال‌های به‌روزشده فارسی، ۲۳۸ هزار و ۷۶۷ کانال است.

6902118_522