حوزه مقاومت بسیج فاطمه الزهرا(س) شاهرود

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صالحین سپاه ناحیه خلخال ،نشست صمیمانه سرگروه های صالحین با خانواده متربیان به همت پایگاه مقاومت بسیج خواهران بنت الهدی حوزه مقاومت بسیج فاطمه زهرا(س) شاهرود با حضور سرگروه و مربی حلقات صالحین پایگاه  و مسئول تعلیم وتربیت حوزه در امام زاده عبدالله کلور برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صالحین سپاه ناحیه خلخال،هدف از اجرای این نشست آشنایی خانواده ها با فعالیت های تربیتی و معرفتی انجام شده در این حلقات و همچنین نحوه و چگونگی فعالیت فرزندان در این حلقات می باشد. همچنین در این نشست ارائه مشاوره در خصوص بحث های تربیتی در خانواده مورد بررسی قرارگرفت  و خانواده ها متربیان نظرات خود را در این خصوص در ارائه فرمودند.

IMG_3806 IMG_3808 IMG_3809