701717

»صحبت های آیت الله العظمی بهاءالدینی(ره) :دل خوشی ما به آقای خامنه ای است.
مصاحبه با آیت الله مهدوی
مصاحبه با آیت الله موحدی کرمانی
مصاحبه با آیت الله مصباح یزدی
مصاحبه با آیت الله گنابادی
مصاحبه با دکتر جواد منصوری

   دانلود کتاب : الگوی علوی در رفتار رهبری   حجم : 1.5 مگابایت 120 صفحه / PDF