حوزه مقاومت بسیج خواهران فاطمه الزهراء(س)شاهرود

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صالحین سپاه ناحیه خلخال،نشست صمیمانه سرگروه های صالحین با خانواده متربیان در پایگاه مقاومت بسیج فضه دیز حوزه مقاومت فاطمه الزهراء (س)شاهرود باحضور سرگروه ها و مربی و فرمانده محترم حوزه با هدف آشنایی خانواده با حلقات صالحین و نحوه و چگونگی حضور فرزندان در این حلقات برگزار شد.همچنین در این نشست به نقش و اهمیت مسائل تربیتی در خانواده هااشاره و مطالبی دراین خصوص به والدین متربیان حلقات صالحین گفته شد.

tmp_3790-IMG_3847508986107 tmp_3790-IMG_38481710635246 tmp_3790-IMG_3845-1695953015