حوزه مقاومت بسیج فاطمه الزهراء(س) شاهرود

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صالحین سپاه ناحیه خلخال،نشست صمیمانه سرگروه های صالحین با خانواده متربیان در پایگاه فاطمه (س) روستای درو حوزه مقاومت بسیج فاطمه الزهراء(س) شاهرود با حضور مربی محترم صالحین و فرمانده محترم حوزه در خصوص سبک زندگی و همچنین با هدف آشنایی خانواده ها با برنامه حلقات صالحین برگزار شد.

IMG_39281 IMG_39321 IMG_39341 IMG_39351