حوزه مقاومت بسیج خواهران سپاه ناحیه خلخال

گزارش تصویری پایگاه اطلاع رسانی صالحین سپاه ناحیه خلخال از نمایشگاه اقتصاد مقاومتی در سالن ولایت فرهنگی ولایت سپاه ناحیه خلخال

IMG_0463 IMG_0471 IMG_0491 IMG_0495 IMG_0502 IMG_0504 IMG_0506 IMG_0598 IMG_4032 IMG_4034 IMG_4043 IMG_4049 IMG_4093 IMG_4102 IMG_4103 IMG_4105