حوزه فاطمه الزهراء(س) شاهرود

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صالحین سپاه ناحیه خلخال،نشست صمیمانه سرگروه های صالحین با خانواده متربیان با هدف ارائه گزارش برنامه های صالحین و همچنین نحوه و چگونگی حضور فرزندان در این حلقات در مسجد باب الحواج شهر کلور برگزار شد.

در این نشست همچین آقای حیدری کارشناس فضای مجازی مطالبی را در جمع والدین متربیان حلقات صالحین در خصوص آسیب ها و تهدیدات فضای مجازی مطالبی را بیان فرمودند.

IMG_4141 IMG_4144