حوزه مقاومت بسیج شهری حضرت امام خمینی(ره)

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صالحین سپاه ناحیه خلخال،هفته نامه شماره پنج تربیتی،معرفتی،بصیرتی تعلیم و تربیت حوزه مقاومت بسیج شهری حضرت امام خمینی(ره) منتشر شد:
در این شماره می خوانید:
1-قاعده ای گه به آن ایمان نداریم
2-خمس کفن
3-مشتی که بر دهان فتنه گران
4-هنر آن است که یک نفر را هیئتی کنی

tmp_4551-12143241272 tmp_4551-21577538331