حوزه مقاومت بسیج شهری حضرت امام خمینی(ره)

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صالحین سپاه ناحیه خلخال،جانشین فرماندهی سپاه ناحیه خلخال با حضور در پایگاه مقاومت بسیج شهدای هفت تیر اندبیل حوزه شهری حضرت امام خمینی(ره)با بسیجیان این پایگاه دیدار و گفتگو کردند.

tmp_25717-۲۰۱۸۰۱۰۲_۱۸۴۶۱۳-1335639828 tmp_25717-۲۰۱۸۰۱۰۲_۱۸۴۶۳۴1385712615 tmp_25717-۲۰۱۸۰۱۰۲_۱۸۴۷۱۳-6443773 tmp_25717-۲۰۱۸۰۱۰۲_۱۸۴۶۴۵645953222