حوزه مقاومت بسیج امام خامنه ای شاهرود

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صالحین سپاه ناحیه خلخال، فرمانده و مسئول تعلیم و تربیت بسیج حوزه امام خامنه ای شاهرود با حضور در پایگاه شهید نباتی لرد و پایگاه شهید زکی پور شال از حلقات و برنامه های پایگاه نظارت و سرکشی کردند.

حلقه صالحین شهید پیمانی پایگاه شهیدنباتی لرد

tmp_25717-IMG_69362037912342 tmp_25717-IMG_69461679223771

پایگاه شهید زکی پور شال

tmp_25717-IMG_6914-444349860 tmp_25717-IMG_69151858596653