حوزه مقاومت بسیج شهری حضرت امام خمینی(ره)

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صالحین سپاه ناحیه خلخال،مسئول تعلیم و تربیت حوزه شهری حضرت امام خمینی(ره) با حضور در پایگاه مقاومت بسیج امام جعفرصادق(ع) از حلقات صالحین این پایگاه نظارت و سرکشی کردند.

tmp_25717-IMG_00031150360636 tmp_25717-IMG_00021-1267009508 tmp_25717-IMG_0008-1419422773 tmp_25717-IMG_00071-482591936 tmp_25717-IMG_0016-544536260 tmp_25717-IMG_00151172332337 tmp_25717-IMG_0016(2)-1141911041 tmp_25717-IMG_0018-1390203989