حوزه مقاومت بسیج شهری حضرت امام خمینی(ره)

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صالحین سپاه ناحیه خلخال ،مسئول تعلیم و تربیت ناحیه مقاومت بسیج سپاه خلخال حجت الاسلام والمسلمین حاج آقا اکبری با حضور در پایگاه ولیعصر(عج) از حلقات صالحین این پایگاه نظارت و سرکشی کردند.

tmp_25717-۲۰۱۸۰۱۰۳_۱۸۳۴۳۸-1443664259 tmp_25717-۲۰۱۸۰۱۰۳_۱۸۳۵۰۲-1257482753 tmp_25717-۲۰۱۸۰۱۰۳_۱۸۳۵۱۵-1596171060 tmp_25717-۲۰۱۸۰۱۰۳_۱۸۳۵۱۸633216096 tmp_25717-۲۰۱۸۰۱۰۳_۱۸۳۵۳۳-929254487 tmp_25717-۲۰۱۸۰۱۰۳_۱۸۳۵۳۴-478972861 tmp_25717-۲۰۱۸۰۱۰۳_۱۸۳۶۰۲334830818