حوزه شهری حضرت امام خمینی(ره)

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صالحین حوزه شهری حضرت امام خمینی(ره)،مسئول تعلیم و تربیت حوزه شهری حضرت امام (ره) با حضور در مسجد چهارده معصوم(ع) و پایگاه شهید اسدیان از حلقات صالحین نظارت و سرکشی کردند.

حلقه صالحین شهید فرید کاویانی با سرگروهی برادر شکری در مسجد چهارده معصوم (ع)و حلقه شهید پوررشیدی با سرگروهی برادر جواد طائفی در مسجد صاحب الزمان(عج) روز های پنجشنبه هر هفته بعداز نماز مغرب و عشاء برگزار میشود.

IMG_00022 IMG_00063 IMG_00094 IMG_00102