حوزه مقاومت بسیج شهری حضرت امام خمینی(ره)

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صالحین حوزه شهری حضرت امام خمینی(ره)،مسئول تعلیم و تربیت بسیج سپاه ناحیه خلخال حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا اکبری و مسئول تعلیم و تربیت بسیج حوزه شهری حضرت امام خمینی(ره) با حضور در پایگاه شهدای هفت تیر اندبیل و پایگاه شهید بهشتی از حلقات صالحین این پایگاه نظارت وسرکشی کردند.

پایگاه مقاومت بسیج شهدای هفت تیری اندبیل

IMG_0013 IMG_0014 IMG_0020 IMG_0022 IMG_0024 IMG_0028 IMG_0030 IMG_0031 IMG_0032 IMG_0033 IMG_0034

پایگاه مقاومت بسیج شهید بهشتی

IMG_0002 IMG_0003 IMG_0008 IMG_0009 IMG_0010