حوزه مقاومت بسیج شهری حضرت امام خمینی(ره)

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صالحین حوزه شهری حضرت امام خمینی(ره)،کلاس های قرآنی حلقات صالحین پایگاه مقاومت بسیج امام علی(ع) حوزه شهری حضرت امام خمینی(ره) با حضور مسئول تعلیم و تربیت سپاه ناحیه خلخال و حوزه شهری حضرت امام خمینی(ره) در مسجد فاطمه الزهراء(س) با مربیگری قاری کشوری برادر سید اسماعیل هاشمی برگزار شد.

حلقات صالحین قرآنی پایگاه امام علی(ع) روز های جمعه هر هفته بعداز نماز مغرب و عشاء برگزار میشود.

IMG_0012

tmp_20907-IMG_00142-65611450 tmp_20907-IMG_00201-27662860 tmp_20907-IMG_00281-56088636 tmp_20907-IMG_0035800308653