حوزه مقاومت بسیج شهری حضرت امام خمینی(ره)

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صالحین سپاه ناحیه خلخال،فرماندهی محترم سپاه ناحیه خلخال جناب سرهنگ عطایی و مسئول تعلیم و تربیت سپاه ناحیه خلخال و حوزه شهری حضرت امام خمینی(ره) با حضور درحلقات صالحین پایگاه مقاومت بسیج شهید مدنی و قدس از نزدیک با متربیان حلقات صالحین این پایگاه ها دیدار و گفتگو کردند.

IMG_0001 IMG_0003 IMG_0004 IMG_0006 IMG_0008 IMG_0009 IMG_0010 IMG_0014 IMG_0017 IMG_0018 IMG_0022 IMG_0023 IMG_0024