حوزه مقاومت بسیج ام البنین(س)

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صالحین سپاه ناحیه خلخال،این جلسه در راستای برگزاری کیفی حلقات صالحین پایگاه مقاومت بسیج  حضرت خدیجه(س) حوزه مقاومت بسیج ام البنین(س)، گزارشگیری از نحوه فعالیت و عملکرد حلقات صالحین از سرگروه ها، ساماندهی حلقات صالحین پایگاه برگزارشد همچنین مسئول تعلیم و تربیت ناحیه از زحمات سرگروه های صالحین پایگاه قدردانی نمودند.

در این جلسه همچنین فرمانده و مسئول تعلیم وتربیت حوزه مقاومت بسیج ام البنین(س)حضور داشتند.

tmp_14132-IMG_2002-65611450 tmp_14132-IMG_2001-27662860