حوزه مقاومت بسیج روستایی ام کلثوم(س)

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صالحین سپاه ناحیه خلخال،مسئول تعلیم و تربیت سپاه ناحیه خلخال،فرمانده و مسئول تعلیم و تربیت حوزه ام کلثوم(س) در جمع ارکان شجره طیبه صالحین(مربی و سرگروه صالحین) پایگاه مقاومت بسیج مطهره روستای خانقاه بفراجرد حضور یافتند این جلسه به منظور کیفی سازی حلقات صالحین این پایگاه مقاومت برگزار گردید.

tmp_20765-IMG_4686-1564931276 tmp_20765-IMG_4685-630563492 tmp_20765-IMG_4682-2139622204 tmp_20765-IMG_4676-1297504415