حوزه مقاومت بسیج روستایی ثارالله(ع)

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صالحین سپاه ناحیه خلخال، مسئول تعلیم و تربیت ناحیه مقاومت بسیج سپاه ناحیه خلخال به همراه فرمانده و مسئول تعلیم و تربیت حوزه مقاومت بسیج روستایی یکم ثارالله(ع)با حضور در پایگاه های شهدای مجره و شهید کریمیان خمس از روند اجرایی حلقات صالحین این پایگاه ها نظارت و سرکشی کردند.

tmp_20765-441-65611450 tmp_20765-551-27662860 tmp_20765-552-56088636 tmp_20765-553800308653