حوزه مقاومت بسیج شهری حضرت امام خمینی(ره)

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صالحین سپاه ناحیه خلخال،هفته نامه شماره هفتم تربیتی،معرفتی،بصیرتی تعلیم و تربیت حوزه مقاومت بسیج شهری حضرت امام خمینی(ره) منتشر شد:
در این شماره می خوانید:
1-قاعده ای گه به آن ایمان نداریم
2-خمس پس انداز برای ازدواج یا مسکن
3-حماسه ای از جنس کربلا
4-ذکر شهادت

tmp_20765-1231568868751 tmp_20765-1234-1521957169