نظارت و سرکشی از حلقات صالحین

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صالحین سپاه ناحیه خلخال،فرمانده و مسئول تعلیم و تربیت حوزه ام روستایی کلثوم(س) از حلقه صالحین سطح الف شهید صفا جعفری نوجوانان پایگاه مقاومت سکینه روستای لنبر که در محل حسینیه این روستا برگزار شده بود سرکشی نمودند.

tmp_802-IMG_46882116039678 tmp_802-IMG_4689-106336895