صرفا جهت اطلاع شورا اسلامی و شهردار خلخال /

 tmp_4951-IMG_8313.JPG2118715812

یکی از مناطق شهر خلخال که جز حاشیه های فراموش شده شهر خلخال از دید شورای اسلامی و شهردار خلخال است جاده منتهی به مجموعه ورزشی پوریای ولی خلخال است و جالب زمانی است که دو تا سه کاروان ورزشی از شهرهای مختلف برای برگزاری مسابقات در مجموعه ورزشی پوریای ولی در این مسیر وارد شده و نگاهشان بعد از دیدن مرکز شهر وارد شدن به خیابان تغییر می یابد و می گویند اینجا از روستا بدتر است و آنوقت است عرق خجالب بر پشیانی میزبان ورزشی می نشید که باید این عرق خجالت برنامه ای باشد برای توجه بیشتر شورای اسلامی به مناطق حاشیه شهر خلخال.

نبود کانیوهای هدایت آب های سطحی در این منطقه، تجمع سگ های ولگرد، ریخت وپاش زباله ، گل لای و نبود فاضلاب شهری در این مسیر عمده مشکلی است که هر روز از زبان ورزشکاران برای اصحاب قلم و رسانه بیان شهر خلخال بیان می شود.

جای این سوال از شورای اسلامی شهر خلخال است که از زمان انتصاب در مسند شورای اسلامی چه برنامه ای برای این منطقه برنامه ریزی شده ، آیا صرفا وظیفه شهرداری فقط جمع کردن زباله از مقابل منازل شهروندان است و آبا در قبال اخذ عوارض شهرداری و درآمد های حاصل از کلیه مناطق شهر خلخال باید وضعیت این منطقه این طور باشد.

اصحاب قلم ورسانه منکر کارها وفعالیت های انجام شده شورای و شهرداری نیست بلکه واقعیت این است آقایان شورای اسلامی شهر خلخال که از همه جای شهر خلخال رای گرفتید همه جا را با یک نگاه ببینید.

انصافا اگر منزل یکی از مسئولین عالی رتبه شهرمان در این مسیر بود نگاه شما به این مسیر مثل این وضعیت بود یا تغییر می کرد.

صرفا جهت اطلاع شورای اسلامی و شهرداری خلخال که اهالی ساکن در این مناطق همه جز طبقه کارگر و محروم جامعه بوده و شایسته نیست که در جلسات مختلف بارها خبر از ساماندهی این مناطق داده شود ولی در عمل چیزی دیده نشود.

چرا باید یک مادری که در این منطقه ساکن است به خاطر ترس فرزندانش از سگ های ولگرد مسیر را تا ابتدای مسجد باب الحوائج برای همراهی فرزندش همراه او باشد.

به گزارش ازناو ، علاوه بر زندگی اهالی و حضور ورزشکاران به صورت روزانه در این مسیر ، مسیر یاد شده جاده ی منتهی به یکی از مجموعه های آموزشی فعال شهرستان و اداره فنی و حرفه ای است که تمامی قشرهای جامعه روزانه برای انجام امورات اداری و آموزشی در این اداره حضور می یابند.

حال خودتان بعد از بازدید این مناطق کلاهتان را قاضی کنید و خودتان را برای یک لحظه ساکن خانواده ای بدانید که خانه اش مقابل مجموعه ورزشی پوریای ولی یا جاده منتهی به این خیابان است و روزانه نخاله وزباله در مقابل خانه اش رهاسازی می شود و انصافا وضعیت باید اینطور باشد.

مخاطبان عزیز جای یک تقدیر از شهردار خلخال خانم فاطمه جوادی دارد که بعد از انعکاس خبر وضعیت خیابان سردار جنگل با حضور خبرنگار و مجموعه شهرداری در این خیابان دستور مساعد در جهت ساماندهی رودخانه ، نامگذاری کوچه ها و اصلاح معابر و ساماندهی میوه فروشان را دادند و این فعالیت ها بعد از مطلوب شدن وضعیت آب و هوایی ودربهار انجام خواهد شد و انتقادپذیری شهردار خلخال نشان از توجه شهرداری به مشکلات و معضلات شهری خلخال است.

قابل توجه مخاطبان عزیز : این گزارش خبری دارای مستندات عکس و فیلم از چهار فصل سال می باشد که گزیده عکس ها دراین خبر درج شده و بقیه مستندات قابل ارائه به مسئولین شهرستان است.ازناو