حوزه مقاومت بسیج شهری حضرت امام خمینی(ره)

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صالحین حوزه شهری حضرت امام خمینی(ره)،حلقه صالحین شهید قدیری پایگاه مقاومت بسیج قدس با حضور مربی و فرمانده محترم پایگاه و مسئول تعلیم و تربیت حوزه مقاومت بسیج شهری حضرت امام خمینی(ره) برگزار شد.

IMG_0005 IMG_0006 IMG_0007