حوزه مقاومت بسیج روستایی ام کلثوم(س)

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صالحین سپاه ناحیه خلخال،فرمانده و مسئول تعلیم و تربیت حوزه مقاومت بسیج روستایی ام کلثوم(س) با حضور در پایگاه های مقاومت بسیج کوثر گورانسراب و ام کلثوم(س)بیرق و مطهره خانقاه بفراجراد از حلقات صالحین این پایگاه ها نظارت و سرکشی کردند.

حلقه صالحین سطح الف شهید علی صالحی پایگاه مطهره روستای خانقاه بفراجرد

IMG_4692

حلقه صالحین سطح الف شهید حمدالله سلام زاده پایگاه مقاومت روستای بیرق

IMG_47061

حلقه صالحین سطح الف شهیدصاحبعلی جعفرزاده پایگاه مقاومت کوثر گورانسراب

IMG_4697