13960601001697_Test_PhotoH

در حالی که شوراهای اسلامی دوره پنجم شهر خلخال در تاریخ اول شهریور 96 فعالیت خود را شروع کردند ولی تاکنون 5 ماه از آغاز فعالیت آنان سپری شده و عملکرد آنان در هاله ای از ابهام برای مردم باقی مانده است.

شوراهای دوره پنجم خلخال به غیر از معرفی شهردار جدید خلخال فعالیت دیگری نداشته اند و در حالی که در سایر شهرستان ها شوراهای اسلامی با اخذ مجوزهای مختلف در زمینه شهرسازی و سایر امورات و تجهیزات  حداقل ثابت کردند که به رای مردم پاسخ دادند و هنوز رای اعتماد مردمی مردم شهر خلخال بی پاسخ ماند.

آنچه که در سطح شهر به گوش می رسد شوراها از حد وظایف تعریف شده خود در قانون  بیرون رفته و به معرفی نفرات مورد انتظار خود در پست های اداری می اندیشند و انتظار تحقق این خواسته ها را دارندولی در کل وظایف ذاتی و اصلی خود را فراموش کرده اند.

وباید آگاه باشند که تودیع ومعارفه مدیران و بررسی ارزیابی عملکرد آنان جز وظایف فرماندار خلخال بوده و این ارزیابی در حال انجام است.

د رحال حاضر در کوچه های خیابان های شهر خلخال جز انتقاد از ضعف شوراهای اسلامی وشهردار خلخال خبری نیست واعضای شورای اسلامی شهر خلخال باید بدانند ساماندهی سایت زباله یکی از وظایف اصلی آنهاست و ورود به موضوعات حاشیه ای نه تنها توان شورای اسلامی را تضعیف خواهد کرد بلکه آنها از اهداف خودبرای آبادانی شهر خلخال دور خواهد ساخت.

جای تاسف است که امسال بارندگی و برف آنچنانی هم از اول پاییز تا به امروز آنچنان در خلخال مشاهده نشده  که بهانه ای برای  انجام خدمات باشد ول آنچه که از شورای اسلامی شهر خلخال انتظار می رود این است که به فکر بازی با سلیقه ها  نباشند و در راستای خدمت به مردم به عنوان منتخب مردم شهر خلخال در خدمت به این مردم نه تنها در مرکز شهر بلکه در حاشیه شهر نیز نمود عینی خدمت آنان مشاهده شود.

همراهی یک عضو شورای اسلامی با یک وبلاگ آگهی ترحیم و درج یک خبر غیر واقعی برای زیر سوال بردن یک مجموعه عظیم همچون نظام سلامت که در راس خدمت به مردم قرار دارد کار  شایسته ای نبوده و خدمات عظیم نظام سلامت در شهرستان با چند سرنگ انسولین قابل مقایسه نیست.

با تلاش و پیگیری های نماینده مردم خلخال وکوثر خدمات فراوانی برای مجموعه حوزه سلامت شهرستان خلخال از تهران پیگیری ودر سال های اخیر جذب شده که از سوی مردم جای قدردانی از تلاش های دکتر بشیر خالقی دارد ولی جایگاه شورا برای انجام وظایف خود در قانون مشخص است.

به گزارش ازناو، در تربیون های مختلف برای اعضای شورای اسلامی جدید قولهایی از زبان اعضای شورای پنجم داده شده ولی تاکنون بعد از 5 ماه هنوز  مردم این قول ها را در مسیر عمل ندیده اند.

به فرموده مقام مقام معظم رهبری مسولین وآنانی که تعهد خدمت به مردم را قبول کرده اند باید باقانونمندی در خدمت مردم باشند و جز به وظایف خود فکر نکنند.

و سطرآخر این قصه این که  اعتماد مردم خلخال بی پاسخ ماند