tmp_15972-۲۰۱۸۰۱۱۶_۱۳۱۸۱۵_0997426395

فریدون بایایی صبح امروز در بازدید ازجاده اصلی خلخال کلور درام در بخش شاهرود خلخال گفت: جاده خلخال کلور درام تا دو سال آینده آماده تردد خواهد شد.

وی با اشاره به تاکیدات استاندار اردبیل و پیگیری این جاده در اولویت فرمانداری شهرستان خلخال گفت: اخیرا پیمانکار قوی و قدر با عنوان ” جهاد نصر” پیمانکاری اتمام وتکمیل پروژه کلور درام را قبول کرده و قرا راست تمامی ابنیه های فنی و پل های مسیر تا شهریور 97 تحویل شود و در طول 14 ماه اخیر انجام شود و تا سال سال دیگر جاده خلخال کلور درام به عنوان یک جاده ارتباطی استان اردبیل از شهرستان خلخال به مرکز کشور آماده خدمات دهی به هموطنان خواهد شد.

وی افزود: اعتبار لازم برای اتمام و راه اندازی این جاده اصلی بیش از 51میلیون تومان برآورد شده که قرار است پیمانکار بدون توجه به اعتبارات دولتی با سرعت پروژه را تکمیل و به پایان برساند.

فرماندار خلخال در خصوص بازدید از پروژه ها به خبرنگارسایت ازناو گفت: دربازدیدهای اولیه ارزیابی محیطی از کلیه پروژه ها در شهرستان خلخال انجام شده ودر بازدید های دوم روندتحقق قول های مسئولین در پروژه ها توسط دستگاه بررسی و پیگیری می شود تا مردم بیشتر از خدمات در مناطق شهری وروستایی برخوردار شوند.