حوزه مقاومت بسیج امام خامنه ای شاهرود

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صالحین سپاه ناحیه خلخال،فرمانده ومسئول تعلیم و تربیت حوزه مقاومت بسیج امام خامنه ای شاهرود با حضور در پایگاه شهید شفیعی و سید الشهدای اسکستان از حلقه های صالحین این پایگاه ها نظارت و سرکشی کردند.

حلقه صالحین شهید ثروت بدلی پایگاه مقاومت بسیج سیدالشهدای اسکستان

IMG_7056 IMG_7058

حلقه صالحین شهید شفیعی درو  پایگاه مقاومت بسیج شهید شفیعی درو

IMG_7064 IMG_7074