حوزه مقاومت بسیج شهری حضرت امام خمینی(ره)

گزارش پایگاه اطلاع رسانی صالحین حوزه شهری حضرت امام خمینی(ره)،هفته نامه شماره هشتم تربیتی،معرفتی،بصیرتی تعلیم و تربیت حوزه مقاومت بسیج شهری حضرت امام خمینی(ره) منتشر شد:
در این شماره می خوانید:
1-ظهور؛فتح الفتوح پیامبر اعظم
2-خمس میت
3-پرچم عزت امت اسلام را به اهتزاز در آوردید
4-وقتی نواب با شاه ملاقات می کند…

tmp_15972-1231571284127 tmp_15972-123411569725525