tmp_22043-vlcsnap-2018-01-29-16h08m17s9171188834580

فریدون بابایی فرماندار خلخال صبح امروزدر جلسه شورای سلامت و امنیت غذایی شهرستان خلخال گفت:بیشترین مشکلات زمانی آغاز می شود که دستگاهها به وظایف ذاتی خود عمل نمی کننند.

فرماندار خلخال گفت: اعتقاد دارم در حیطه مسئولیت هر اداره هر مسئول به انجام وظیفه صحیح خود بپردازد وادارات وظایف را به هم دیگر پاس ندهند زیرا در دستور العمل ها همه وظایف دستگاها مشخص است.

رئیس شورای سلامت شهرستان خلخال خواستار حضور کارگروه شورای سلامت وامنیت غذایی شهرستان خلخال به صورت جدی در بحث های شورای سلامت شد وگفت: بررسی آشپزخانه ها، سردخانه ها ، هتل ها ، پیشخوان رستوران ها ، انبارهای مواد غذایی وسرویس های بهداشتی دراماکن عمومی و مکان هایی که عرضه غذا را در سطح شهر با در اولویت باشد وباید دقیق تر از سوی این کارگروه مورد توجه قرار گیرد.

فرماندار خلخال گفت: بهداشت در اماکن عمومی باید در اولویت باشد وواقعیت این است که سلامتی مردم نباید فدای اغماض کاری ها شود.

فرماندار خلخال بااشاره به تاکید استانداراردبیل در خصوص فاضلاب شهر های کلور و هشجین گفت: تسهیل گری برای خدمت به مردم باید انجام گیرد و سلامتی مردم مد نظر مسئولین وا عضای کارگروه سلامت باشد.

وی گفت: جلسات شورای سلامت نباید از محور اصلی خود و مصوبات خود خارج شود.